Калина Фанева
Образователна степен-магистър
Специалност-българска филология
Следдипломна квалификация-пета
Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учители-Варна
Педагогически опит 14 години
Enhanced DBS
Росинка Георгиева
Enhanced DBS
Денка Димитрова
Enhanced DBS

Сияна Марангозова

 

 

 

 

 

 

 

 

University College London – Level 3: Икономика, Социология, Психология

AAT Foundation Certificate in Accounting Level 2

YCT (Youth Chinese Test) Level 1

Помощник учител в Star Primary School

Eastlea Community School – Помощник възпитател в процеса на интегриране на български ученици в тези училища.

Enhanced DBS

Мария Падурару

 

 

 

 

 

 

 

 

SENCO
Special Educational Needs Level 3- Stonebridge college, London.
Qualified Montessori teacher – Montessori Hand in Hand, London
EYFS Educator Level 3 – NDNA Association, London
Supporting Children in the EYFS 3-6 Year’s old- NDNA Association, London.
Courageous and conversation- NDNA Association, London
EYFS Progress Check- NDNA Association, London
Education , Health and Care Plan – NDNA Association, London
Certificate of attendance English course -Level Advanced – Delfin English School London.
Firs Aid Level 3
Health and Safety
Enhanced DBS