Буквар и читанка за ученици, живеещи в чужбина, Ст.Вълкова и др.
Тетрадка по писане № 1, Т. Владимирова и др.
Тетрадка по писане № 2, Т. Владимирова и др.
Тетрадка по писане № 3, Т. Владимирова и др.
Тетрадка по четене към буквар, Т. Владимирова и др.
Тетрадка по четене към читанката, Т. Владимирова и др.
Околен свят, Л. Найденова и др.
Тетрадка по околен свят, Л. Найденова и др.