Български език и читанка за ученици, живеещи в чужбина
Тетрадка по писане № 1
Тетрадка по писане № 2
Тетрадка по писане № 3
Околен свят
Тетрадка по околен свят