Български език и читанка за ученици, живеещи в чужбина, Ст. Вълкова и др.
Тетрадка към български език и читанка № 1, Ст. Вълкова и др.
Тетрадка към български език и читанка № 2, Ст. Вълкова и др.
Учебна тетрадка към читанка, Р. Никифорова
Човекът и обществото, М. Радева и др.
Учебна тетрадка по човекът и обществото, С. Стоянова и др.