ЕКИП

Нашия екип: Мария Стоянова e-mail: stoyanova@ststcyrilandmethodius.co.uk Образователно-квалификационна степен : Магистър Специалност: Българска Филология Професионална квалификация: Магистър Филолог Следдипломна квалификация: Пета Професионалноквалификационна степен; Департамент за информация и усъвършенстване на учители СУ”Св. Климент Охридски”-София Педагогически опит: 21 години Придобити тренинги в UK: First Aid Health and Safety Course Safeguarding Adults/Children Level 2 Course Хюсние Али e-mail: ali@ststcyrilandmethodius.co.uk […]